Όροι χρήσης

Άφιξη και Αναχώρηση

Άφιξη από τις 14:00 έως τις 12:00

Αναχώρηση από τις 7:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

Ακύρωση και Πολιτικές προπληρωμής

Ευέλικτη – 30 ημέρες

Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει δωρεάν μέχρι 30 ημέρες πριν την άφιξη.

Ο πελάτης θα χρεωθεί το 30% της συνολικής τιμής εάν ακυρώσει σε λιγότερο από 30 ημέρες πριν την άφιξη.

Ο πελάτης θα χρεωθεί προπληρωμή 30% της συνολικής τιμής μετά την κράτηση.

Λήψη κλειδιού

Οι επισκέπτες παραλαμβάνουν τα κλειδιά στο ακίνητο